تغذیه زنبورعسل- بخش دوم

همانند سایر حیوانات، زنبور عسل کربوهیدرات­ها را به عنوان منبع انرژی نیاز دارد. منبع طبیعی کرب...

نویسنده: مهندس اسماعیل غفوری بیشتر
تغذیه زنبورعسل- بخش اول

زنبورهای عسل همانند سایر حیوانات، نیاز به مواد غذایی ضروری برای رشد و بقاء دارند. زنبورهای عسل به...

نویسنده: مهندس اسماعیل غفوری بیشتر
مواد معدنی در تغذیه زنبورعسل

مقدمه: امروزه پیشرفت های زیادی در کشاورزی ، دامپروری و علوم مرتبط صورت گرفته و یکی از ا...

نویسنده: مهندس حامد نعمت نژاد بیشتر