گیاه مولد شهد و گرده : بیدمشک

بیدمشک مشخصات: نام علمی: Salix aegypti...

نویسنده: مهندس بهزاد رفاهی بیشتر