برگزاری کارگاه های آموزشی زنبور عسل

برگزاری کارگاه های آموزشی توسط متخصصین برجسته دنیا در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کارگ...

نویسنده: مهندس حامد نعمت نژاد بیشتر
برگزاري كارگاه آموزشي توليد صنعتي ژل رويال

تعاوني زنبورداران استان قزوين برگزار مي كند: كارگاه آموزشي توليد صنعتي ژل رويال توسط اس...

نویسنده: مهندس اسماعیل غفوری بیشتر