خدمات آموزشی

ارائه خدمات آموزشی به صورت کارگاه های تئوری و عملی آموزش زنبورداری با تدریس نویسندگان و اساتید سایت زنبوردار امکان پذیر است. علاقه مندان می توانند جهت برگزاری این کارگاه ها در شهر خود با مدیران سایت ارتباط برقرار کنند.
ایمیل مدیران سایت :
عطاری [email protected]
نعمت نژاد [email protected]