نام: دکتر علی درویش زاده
ایمیل: [email protected]

دکتر علی درویش زاده

سوابق تحصیلی :
کارشناس گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران
دکتری حشره شناسی کشاورزی (گرایش فیزیولوژی و تغذیه زنبور عسل)

سوابق علمی و پژوهشی:

رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی
رتبه 1 آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی
عضو بنیاد ملی نخبگان
عضو هیئت تحریریه و داور ژورنال Journal of Entomology and Zoology Studies
دارای بیش از 20 مقاله ISI
تالیف و چاپ 5 کتاب تخصصی
مدیر وب سایت دنیای زنبور عسل

​http://beeworld.ir

http://scholar.google.com/citations?user=l3ZJFmoAAAAJ&hl=en

نام: مهندس علیرضا عرب
ایمیل: [email protected]

سوابق تحصیلی :
کارشناس علوم دامی دانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه بیرجند
دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه تهران
زمینه ویژه علمی
 پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل 
عضویت در مجامع علمی 
•  عضو انجمن زنبور عسل ایران
•  عضو انجمن علوم دامی ایران
•  عضو انجمن هلشتاین ایران
•  عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نام: دکتر شهرام دادگستر
ایمیل: [email protected]

شهرام دادگستر
دانشجوی دکتری تخصصی رشته حشره شناسی کشاورزی *گرایش بیوسیستماتیک حشرات* در دانشگاه تهران
سوابق علمی :
رتبه 5 کشور در آزمون کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی 
رتبه 9 کشور در آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی
دارای چندین تالیف و مقاله مرتبط با حشره شناسی و زنبورعسل
پژوهشگر برتر نهمین همایش کارآفرینی، صنعت و دانشگاه با موضوع پرورش زنبورعسل
سوابق اجرایی :
تدریس دوره های پرورش زنبورعسل در بخش آموزش گل و گیاه و فضای سبز شهرداری تهران و موسسات فنی حرفه ای تهران
تدریس دوره آموزشی اصول مدیریت تلفیقی آفات زنبورعسل در مجله زنبورداران پیشرو
استاد مدعو دانشگاه پیام نور و تدریس دروس مرتبط با رشته کشاورزی و محیط زیست
همکار پژوهشی موسسه تحقیقات زنبور عسل، کرج

نام: مهندس اسماعیل غفوری
ایمیل: [email protected]

سوابق تحصیلی :
کارشناسی علوم دامی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد پرورش زنبورعسل ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ، دانشگاه تهران
سوابق اجرایی :
مسئول بخش زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

عضو انجمن جهانی تحقیقات زنبور عسل COLOSS

عضو انجمن زنبور عسل ایران

عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

سوابق علمی و پژوهشی:

چاپ مقالات مرتبط با زنبور عسل

تدریس دوره های آموزشی مرتبط با پرورش زنبور عسل

ادمين كانال زنبورداري پيشرفته(Advancedbeekeeping)

ادمين كانال فيلم هاي آموزشي زنبور عسل(Honey bee video)

نام: مهندس بهزاد رفاهی
ایمیل: [email protected]

سوابق علمی و آموزشی :

 • کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو پیوسته انجمن علمی زنبورعسل ایران

مهارت ها و علاقه مندی ها :

 • تحقیق و مطالعه در ارتباط با گیاهان مولد شهد و گرده ایران
 • برگزاری دوره های آموزشی گیاهان مولد شهد و گرده
 • تحقیق و پژوهش در ارتباط با عسل های طبیعی تک گل
 • انجام آزمون های فیزیکوشیمیایی عسل و گرید بندی کیفی عسل های ایران

سوابق اجرایی:

 • دبیر اسبق انجمن علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مسئول واحد تحقیق و توسعه شرکت تعاونی عسل کوهدشت خراسان
 • ادمین کانال تخصصی زنبورداری Honey Bee

نام: مهندس رضا بیدشکی
ایمیل: [email protected]

سوابق تحصیلی:
کارشناسی علوم دامی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش زنبور عسل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
عضو انجمن علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
همکاری در نشریه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو انجمن علمی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علاقه مندی ها :
پرورش ملکه

تلقیح مصنوعی

رفتارشناسی  

ژنتیک

 

نام: سیده سعیده میرسلیمی
ایمیل: [email protected]

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) کرج

سوابق علمی

کسب مدرک از دوره های:
 پرورش زنبور عسل  جهاد کشاورزی
 پرورش زنبورعسل فنی و حرفه ای
 پرورش ملکه زنبور عسل فنی و حرفه ای
 تکنسین فرآوری فنی و حرفه ای
زنبوردرمانی

ادمین کانال داروسازان بالدار

 

نام: مهندس محمدرضا عطاری
ایمیل: [email protected]

سوابق تحصیلی :

کارشناسی علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش زنبور عسل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

عضو انجمن علمی علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

نام: مهندس حامد نعمت نژاد
ایمیل: [email protected]

سوابق تحصیلی :

کارشناسی علوم دامی دانشگاه تبریز

دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش زنبورعسل 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

عضو انجمن علمی دانشجوی دانشگاه تبریز

علاقه مندی ها :

پرورش ملکه 

ژل رویال