نژاد زنبورهای کلنی های ما چیست؟!

یکی از مشکلاتی که برای زنبورداران بویژه افرادی که قصد اصلاح یا به نژادی زنبورستان خود را دارند، اینست که واقعا چه نژاد زنبورعسل دارند؟!

همچنین افرادی که قصد خرید ملکه دارند، پیوسته نگران این موضوع هستند که آیا نژادی که قصد خرید آن را دارند با نژاد اصلی همسان است یا دچار اختلاط ژنتیکی شده و حتی آن نژاد معرفی شده نیست.
روش های مختلفی برای شناسایی نژاد زنبورهای عسل وجود دارد که از آن جمله می توان به روش های مولکولی و ژنتیکی و همچنین شناسایی بر اساس ویژگی های ریختی ( صفات مورفولوژیکی)، اشاره کرد.
روش های مولکولی بسیار تخصصی و پر هزینه هستند، هرچند نتایج قاطع تری دارند ولی در این پست قصد داریم به روش های ریخت شناسی که تا حدودی برای زنبوردار نیز قابل اجرا است، بپردازیم.
یکی از ویژگی های مهم، رنگ زنبورهای کارگر می باشد که صفت کیفی و کلی است و کی تواند اختلاف کلی بین چند نژاد را نشان دهد. این روش زمانیکه زنبورها دچار اختلاط شده باشند یا معیار مشخصی برای تشخیص رنگ انها موجود نباشد، کارایی ندارد، چرا که ممکن است بدلیل جفت خوردن ملکه با نژاد غیر خالص یا اختلاف جغرافیایی و اقلیمی، رنگ تا حدودی تغییر کرده باشد.

صفات مهم مورفولوژیکی که می توان بر اساس آنها، نژاد را با قاطعیت بیشتر مشخص نمود به شرح زیر است:

طول و عرض بال جلو و عقب

زوایای مختلف بال جلو شامل زاویه های A4- D7- G18

طول ران، ساق و بند اول پنجه پای عقب

طول خرطوم

شاخص کوبیتال در بال جلو

شاخص نیم حلقه ششم شکمی

طول بخش پشتی بند سوم و چهارم شکم

و موارد دیگر که در نژاد های مختلف توسط محققین اندازه گیری شده است و می توان با مقایسه این اطلاعات نژاد زنبورهای مورد مطالعه را تعیین نمود.

 

 

(ارسال شده توسط : دکتر شهرام دادگستر در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت: ۲۳:51)

ارسال نظر:
نام:
ایمیل:
نظر: