مقدمه ای بر چگونگی اصلاح ملکه در جهت افزایش تولید ژل رویال

 

بیشتر از یک میلیون کیلوگرم ژله رویال هر ساله در چین تولید میشود. یک سیستم پر بازده در دانشگاه ژیجیانگ برای تولید ژله رویال از یک نژاد جدید زنبور عسل توسعه یافته است (strain) روش آنها شامل 8 مرحله : نگهداری نژاد پرتولید ( پربازده ) زنبور عسل ، استفاده از تجهیزات توسعه یافته مخصوص ، طولانی کردن دوره تولید ژله رویال ، توانایی انجام کارها با مهارت زیاد ، تغذیه تکمیلی ، تنظیم کردن ساختار شان ها،استفاده از تعداد مناسب فنجان های ملکه به ازائ هر کلنی و پرورش لارو .

معرفی

حدود هفت میلیون کلنی زنبور عسل در چین وجود دارد. که شامل 5 میلیون کلنی آپیس ملیفرا و دو میلیون زنبور عسل بومی چین (Apis cerana cerana )است . به خاطر آنکه پوشش چین معتدل شمالی ، مناطق آب و هوایی معتدل و گرمسیری و وضعیت جغرافیایی خیلی پیچیده و متنوع دارد، گیاهان گلدار و متنوع فراوان هستند. گیاهان مورد استفاده برای تولید تجاری عسل به 50 گونه متفاوت میرسد،و گیاهان کمتر مهم برای تولید عسل کمتر از 1000 گونه نمی شوند که به توسعه زنبور داری چین کمک شایانی کرده است . ژله رویال یکی از مهمترین محصولات زنبور عسل در چین است . در گذشته قیمت ژله رویال که به صورت تجاری تولید میشد بالا بود و بازده حتی در شرایط بد آب و هوا نسبتا با ثبات بود.این شرایط زنبور داران تشویق کرد تا تکنیک های خود را بهبود بخشند و بهترین نژاد را برای تولید پر بازده ژله انتخاب کنند. از 1980 زنبورداران چین پیشرفت بسیار سریع در روش های تولید ژله کردند .از سال 1980 در آزمایشگاه پرورش زنبور عسل در کالج علوم دامی دانشگاه ژِیجیانگ ما بیشتر وقت خود را صرف بهبود تولید ژله رویال کردیم .روش هایی برای افزایش تولید ژله رویال در آزمایشگاه و در کندو معرفی ، آزمایش و خلاصه شد.

ملکه پرتولید

انتخاب کردن گونه پرتولید زنبور عسل یک عامل کلیدی برای به دست آوردن یک محصول ژله رویال خوب است . پیشرفت قابل توجه در این زمینه در دو دهه اخیر بدست آمده است.ما برنامه انتخاب خود را در سال 1980 شروع کردیم . تولید ژله رویال در حدود 20 گرم در دوره 3 روزه بود و متوسط تولید سالانه ژله رویال در آن زمان کمتر از یک کیلوگرم به ازائ هر کلنی در سال بود.در سال 1988 تولید به حدود 30 گرم در 3 روز افزایش یافت و تولید سالانه به حدود 2 کیلوگرم به ازائ هر کلنی در سال رسید . در سال 1989 ما کلنی های پر تولید را از بین 1000 کلنی در مناطق هانگژو ، پینگو ، جیازنگ ، تانگلو و شواکسینگ که از ژله رویال برداشت شده در کلنی های سایر مناطق چین در آن زمان بیشتر بود انتخاب کردیم .17 لاین ( 17 کلنی ) از کلنی های مختلف با بیشترین تولید ژله رویال انتخاب شدند . از هر لاین زنبور نر و ملکه باکره پرورش داده شدند . وقتی که نر ها و ملکه آماده شدند ، آنها را به جزیره ایزوله تایهو چانگسا برای جفت گیری انتقال دادیم . از هر لاین بین 1 تا 15 ملکه جدید از هر لاین بعد از 30 روز بدست آمد و آنها را به کندو های قوی معرفی کردیم ( در حدود 200 کلنی ). ژله رویال تولید شده از این کلنی ها بعد از 2 ماه ثبت شد .ژله رویال تولیدی هر کلنی برای دوره سه روزه یادداشت شد . بعد از 45 روز ، ژله رویال 15 بار برداشت شد و هر کلنی براساس نرخ تولید ارزیابی شد. تولید عسل و سایر صفات این کلنی ها درنظر گرفته شد . کلنی هایی با بیشترین تولید از هر لاین از بین کلنی ها نتاج انتخاب شدند. نر ها و ملکه های باکره از کلنی های نتاج هر لاین پرورش داده شدند و انتخاب نسل دوم انجام شد. وقتی که انتخاب انجام می گرفت کلنی هایی با بیشترین تولید ژله رویال و تولید خوب عسل می یافتیم . انتخاب بیش از یک نسل برای کامل شدن در حدود یک سال زمان میبرد . تلقح مصنوعی ملکه ها در این آزمایش انجام شد اما نتایج به خوبیه ملکه طبیعی جفت خورده در یک محیط ایزوله نبودند .

بعداز 6 نسل انتخاب یک گونه جدید زنبور عسل در سال 1993 کامل شد . Zhenongda No. 1 با نرخ بالای تولید ژله رویال،در زنبورستان ما اصلاح شد. ZND no. 1 در طی جریان نکتار در دوره 3 روزه 100 گرم ژله رویال تولید می کرد . ( 68 تا 72 ساعت) و متوسط تولید سالانه ژله رویال در سال 1993 7.7 کیلوگرم به ازائ هر کلنی بود . تولید عسل 12% بیشتر از زنبور عسل ایتالیایی (A.m. ligustica) که به صورت محلی در استان هوبئی استفاده می شود بود. تعداد لوبول های ترشحی غده هیپوفارینژیال ZND no. 1 656 ± 32 در حالی که زنبور ایتالیایی (562 ± 36, P < 0.01) ساختارهای سلولی غده هیپوفارینژیال نیز متفاوت بود. genotype frequency و درجه هتروزیگوسی مالات دهیدروژناز ایزوزایم 2 (MDH II) بین ZND no. 1 و زنبور ایتالیایی در چین تفاوت معنی دار داشت. ما انتخاب را برای بیشترین تولید ژله رویال ادامه دادیم و بهبود پیوسته ای در افزایش تولید ژل رویال داشتیم اگرچه تولید عسل افزایش قابل توجهی نداشت. نرخ تولید ژله رویال اکنون در دوره 3 روزه 150 گرم به ازائ هر کلنی است .تجهیزات جدید ژله رویال می تواند تا 20-30 درصد با استفاده از نوع جدید فنجان های نوار پلاستیکی سلول ملکه افزایش یابد.این فنجان های نواری ملکه در آزمایشگاه های ما در سال 1987 توسعه یافته است . هر نوار 30 فنجانک سلول ملکه دارد . وزن ژله رویال درون هر نوار 20 گرم است و هر فنجانک دارای 650 میلی گرم ژله رویال است.نوار سلول ملکه به خاص برای تولید ژله رویال برای کلنی های دارای تولید زیاد مناسب است . کندوهای ‘C-Model’ برای انتقال کلنی های زنبور عسل طراحی و ساخته شد.ما با انجام آزمایش دریافتیم که تولید ژله رویال با استفاده از کندوهای C-Model می تواند تا 17.2% افزایش یابد.

 

(ارسال شده توسط : مهندس محمدرضا عطاری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ساعت: ۲۱:52)

ارسال نظر:
نام:
ایمیل:
نظر: